Regler & praxis

Allmänt

Fritis följer de lagar och rekommendationer om morgon- och eftermiddagsverksamhet som Utbildningsstyrelsen fastställt. Vi följer även Korsholms kommuns verksamhetsplan.

För att alla ska trivas på Fritis är det viktigt att följa de gemensamma reglerna. Vi följer i allmänhet samma regler som skolan.

Barnen får gärna ha med en liten uppsättning extra kläder på Fritis. Vi har egna korgar för detta ändamål vid klädhängarna i tamburen. Vi rekommenderar även att barnen har innetossor på sig inomhus.

Barnen får inte ha sina mobiltelefoner framme på Fritis. I stället för skärmtittande leker vi och pysslar tillsammans! Behöver ni ha kontakt med ert barn, ring till Fritis´ telefon. I viktiga ärenden får barnen låna Fritis telefon för att ringa er föräldrar.

Barnen behöver inte ha med sig egna leksaker eller dylikt på Fritis. Dessa kan gå sönder eller försvinna. Fritis kan inte ta ansvar för leksaker eller mobiltelefoner som försvunnit eller gått sönder.

Avhämtning och tider

Eftersom Fritis stänger kl 17:00 behöver barnen avhämtas senast då.

Föräldrarna eller vårnadshavaren bör meddela personalen på förhand vem som får avhämta barnet och/eller ifall barnet får gå hem själv. Det går bra att meddela per SMS. Vi tar inte emot muntliga besked från barnen själva i detta ärende.

Kom ihåg att meddela utifall ert barn är ledigt eller sjukt. Då behöver vi inte börja leta efter barnet i onödan.

För säkerheten bör inga fordon parkera eller köra in på Fritis gårdsplan. Endast personalens bilar hålls parkerade på gården.