Dagsschema & aktiviteter

Dagsöversikt

Fritis öppnas klockan 7:00 och vi umgås med barnen fram tills skolan börjar. Beroende på barnens schema börjar skolan antingen klockan 9 eller 10.

När barnen är i skolan städas Frits, personalen gör inköp, förbereder mellanmål och planerar verksamheten

Beroende på skolschemat slutar skoldagen klockan 13 eller 14.

Före mellanmålet leker barnen utomhus.

Mellanmål serveras mellan klockan 13:30 och 14:30.

Efter mellanmålet får barnen leka inne eller ute, delta i ledd verksamhet eller bara “ta det lugnt”.

Fritis stängs klockan 17:00.

De första veckorna

I början av läsåret lär barnen sig skolvägen till och från Fritis tillsammans med personalen. Vi för och hämtar barnen till och från skolgården.

Så småningom får barnen börja klara skolvägen mer självständigt, men vi övervakar alltid korsningen, både före och efter skolan.

Utevistelse och rörelse

Vi är alltid ute en stund efter skolan slutat för dagen. De barn som vill vara ute, fast hela dagen, har möjlighet till detta. Det är alltid minst en ur personalen utomhus med de barnen.

2-3 gånger varje vecka har vi tillgång till skolans gymnastiksal. Vi leker olika lekar, spelar bollspel och har olika redskapsbanor. Deltagandet är frivilligt.

Ibland försöker vi skapa “guldkant” på verksamheten. Vi besöker Tropiclandia en gång per läsår och snörika vintrar försöker vi ha en rekreationsdag vid ett skidcentrum. Transporten sker med hyrd buss och kostar ingenting för barnen.

Inomhusaktivitet

Inne får barnen rita, pyssla eller handarbeta enligt eget önskemål. Beroende årstider och högtider erbjuds barnen möjlighet att skapa mer specifika alster.

Många barn har ett stort behov att få leka fritt och tillsammans med sina kompisar. På Fritis finns det bra möjlighet till detta och barnen har lätt att hitta sitt “egna lilla utrymme” att leka i.

I vårt kök ger vi varje barn möjlighet få baka tillsammans med någon ur personalen. Matbröd eller kaffebröd bakas och dessa får barnen sedan ta hem för avnjutande. Varje barn får baka ett par gånger per termin.

De barn som vill ha hjälp med läxorna hjälper vi naturligtvis, men vi erbjuder inte aktivt läxläsning.

Frukost & mellanmål

Fritis serverar inte frukost, men det är helt okej att ta med frukost hemifrån och äta denna på Fritis..

Mellanmålet serverar vi varje dag och personalen på Fritis bereder och serverar detta. Personalen har giltiga hygienpass.

Vi strävar efter att servera ett gott och mättande mellanmål som kompletterar skollunchen. Vår mellanmålslista består av 30 olika mellanmål. I tillägg till dagens mellanmål finns det alltid frukt, grönsaker, knäckebröd och surskorpor. Såsom dryck erbjuds mjölk och vatten.

Vi försöker ta med barnen i planeringen och förverkligandet av mellanmålet för att uppmuntra till matglädje, sunda matvanor och gott bordsskick.