Utrymmen

Fastigheten

Fritis är ett vackert, gammalt trähus med en stor leksal, ett mindre lekrum, matsal och kök där barnen får vistas. Till huset hör en stor gård som lämpar sig väl för t.ex. spel och lekar.

Vi försöker göra förbättringar av både fastighet och gårdsplan varje år. Dessa förbättringar gör vi i nära samarbete med fastighetsägaren.Säkerhetsdokument

Ni får gärna bekanta er med Fritis räddningsplan och andra säkerhetsdokument. Ta kontakt med personalen som gärna berättar och visar er vilken vår beredskap är för att hantera olika scenarier.

Certifikat

Regelbundet har fastigheten genomgått konditionsgranskning. Vi har bl.a gjort fuktighetsmätning, granskat inomhusluften och undersökt fastigheten med värmekamera de senaste åren. Brandmyndigheten ombesörjer för att brandsyn genomförs. Vill ni ta del av dessa protokoll, kontakta personalen.